Föreningen

Kristianstad ridsällskap

Kristianstad ridsällskap  har ca 350 medlemmar, varav de flesta är barn och ungdomar.  Styrelsen leder och fördelar arbetet, både inom styrelsen och via föreningens olika kommittéer.   Kommittéerna ansvarar för olika delar av föreningens viktiga arbete.  
Alla behövs och alla kan hjälpa till!

stadgar

Föreningens stadgar hittar du här!

Regler & Policys

Vision & Värdegrund

Allmänna regler

Ridhusregler

Igenridning


Årsmöte

Verksamhetsberättelse

Kallelse

Protokoll