Föreningen

Kommittéer och grupper

Är du medlem och vill engagera dig i våra verksamheter? Ta gärna kontakt med den grupp där du vill vara med och hjälpa till!

TrivselKommittéen

Ansvarar för cafeterian vid tävlingar och andra arrangemang.

Kontakt:

FunkISkommitéen

Ansvarar för arrangemang för dig med funktionsvariationer.

Kontakt:

Tävlings-kommittéen

Ansvarar för allt praktiskt arbete kring våra tävlingar: banbygge, parkering, framhoppning m.m.

Kontakt:

Fixargruppen

Fixargruppen hjälper till med allt från målning och snickeri till staketbyggande och röjning.

Kontakt: